Make your own free website on Tripod.com

OU " SVETI KLIMENT OHRIDSKI" Draslajca

SOOPSTENIJA

NASLOVNA
UCEBNICI
UCEBNA 2005\2006
ANALIZA NA USPEH 1995-2004
UCEBNA 2004/05
UCEBNA 2005/06 PRVO PPLUGODIE
SOOPSTENIJA

                                          Соопштение

    Se izvestuvaat u~enicite od OU”Sv.Kliment Ohridski “

od  Draslajca ( i podra~nite u~ili{ta od Moroi{ta, Lo`ani i Bixevo) deka nastavata za  u~ebnata 2005/2006 god. zavr{uva na 10-06-2006 god. Novata u~ebna 2006/2007 god. }e zapo~ne na 01-09-2007 godina.

     Na site u~enici im posakuvame prijaten leten odmor.

 

 

 

 

 

 

 

  izrabotka:   Златко  Анѓелкоски